Velkommen til Foreldrelivet

Jeg startet Foreldrelivet fordi jeg opplever at noe av den største investeringen vi kan gjøre, er å være bevisste og nysgjerrige i måten vi omgås barn og unge på. Enten det er som foreldre, besteforeldre, som naboer, eller i kraft av vår profesjon.

Når jeg jobbet som terapeut, og ble oppsøkt av klienter med ulik problematikk, handlet det ofte om opplevelsen av og ikke føle seg verdifull for sine nærmeste som barn. Dette ga seg utslag i lav selvfølelse, som fulgte dem gjennom livet, inntil de selv tok tak i dette som voksne.

Det jeg ønsker med Foreldrelivet er å inspirere foreldre, profesjonelle og andre omsorgspersoner til å se betydningen av å være med å utvikle et menneske. Gjennom å gi trygghet, vise tillitt og å oppleve gleden i samværet med barn og unge, er vi med på å gi det enkelte barnet et godt utgangspunkt for å bli en trygg voksen. På den måten gir vi ikke bare et viktig bidrag på veien for den enkelte, men også til Samfunnet som helhet.

Her er kan du lese en artikkel om meg som stod i magasinet "Medium" høsten 2017.

Gi meg et speil –
gjennom deg
kan jeg bli kjent med meg selv
Hva føler du?
Hva tenker du?
Jeg ser et smil
Og smiler tilbake
Jeg ser godhet
Og fylles av varme
Som jeg deler med verden

Jeg tilbyr inspirasjonsforedrag og individuell veiledning.

.